Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Монгол орны геоэкологийн асуудал: № 9.

Зохиогч: .
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУ. ШУА. Геоэкологийн хүрээлэн.Гаралтын мэдээ: УБ.: Адмон принт, 2012.Тооны мэдээ: 470.ISBN: 978-99973-0-082-9.Шифр: 72+20.1 М 69.Түлхүүр үг: эрдэм шинжилгээний бичиг | байгалийн ухаан | экологи | геоэкологи | монгол орны экологи
Товч агуулга :
Монгол Улсын Шинжлэх ухаан академи геоэкологийн хүрээлэнгээс эрхлэн гаргасан “Монгол орны геоэкологийн асуудал хэмээх энэхүү судалгааны товхимолд судлаач эрдэмтэдийн 40 гаруй судалгааны ажлыг эмхэтгэн оруулжээ.Эдгээр судалгаануудыг ойн экосистемийн судалгаа, орчны экологийн судалгаа, байгаль орчны технологи, инновацийн судалгаа, байгаль орчны бодлогын шинэчлэл, хамтын ажиллагааны үр дүн гэсэн бүлгүүдэд хамааруулан гаргажээ.
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ойн аж ахуй
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Хуулбарын тоо Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8030349 982200 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1023436 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1023437 Бэлэн

ЭШФ Б 23436-23437; БУУТ 30349

Монгол Улсын Шинжлэх ухаан академи геоэкологийн хүрээлэнгээс эрхлэн гаргасан “Монгол орны геоэкологийн асуудал хэмээх энэхүү судалгааны товхимолд судлаач эрдэмтэдийн 40 гаруй судалгааны ажлыг эмхэтгэн оруулжээ.Эдгээр судалгаануудыг ойн экосистемийн судалгаа, орчны экологийн судалгаа, байгаль орчны технологи, инновацийн судалгаа, байгаль орчны бодлогын шинэчлэл, хамтын ажиллагааны үр дүн гэсэн бүлгүүдэд хамааруулан гаргажээ.

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424