Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Монгол орны геоэкологийн асуудал: Тусгай дугаар.

Зохиогч: .
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУ.ШУА.Геоэкологийн хүрээлэн.Гаралтын мэдээ: УБ.: Согоо нуур, 2011.Тооны мэдээ: 239.ISBN: 978-99929-985-9-8.Шифр: 72+20.1 М 69.Түлхүүр үг: эрдэм шинжилгээний бичиг | байгалийн ухаан | экологи | геоэкологи | монгол орны экологи
Товч агуулга :
Монгол Улсын Шинжлэх ухаан академи геоэкологийн хүрээлэнгээс эрхлэн гаргасан “Монгол орны геоэкологийн асуудал хэмээх энэхүү судалгааны товхимолд эрдэм шинжилгээний залуу ажилтан нарын 30 гаруй эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийг багтаасан тусгай дугаар юм. Усны нөөц, ус ашиглалт, ойн нөөц, ой хамгаалалт, газрын нөөц, газар ашиглалт ба цөлжилт, экологи гэсэн үндсэн сэдвүүдийг хамааруулжээ.
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ойн аж ахуй
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Хуулбарын тоо Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1023434 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1023435 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1026698 982193 Бэлэн

ЭШФ Б-23434-23435, 26698

Монгол Улсын Шинжлэх ухаан академи геоэкологийн хүрээлэнгээс эрхлэн гаргасан “Монгол орны геоэкологийн асуудал хэмээх энэхүү судалгааны товхимолд эрдэм шинжилгээний залуу ажилтан нарын 30 гаруй эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийг багтаасан тусгай дугаар юм. Усны нөөц, ус ашиглалт, ойн нөөц, ой хамгаалалт, газрын нөөц, газар ашиглалт ба цөлжилт, экологи гэсэн үндсэн сэдвүүдийг хамааруулжээ.

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424