Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

"OPI"-д суурилсан арга зүйг япон хэлний яриа дадлагын хичээлд хэрэглэх нь: Боловсрол судлалын ухааны д-р-ын (Ph.D) зэрэг горилсон диссертаци.-. Мэргэжлийн индекс: F143900

Зохиогч: Хишигдэлгэр Батжанцангийн.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-ШУС.Гаралтын мэдээ: УБ.:.: 2015.-.Тооны мэдээ: 165 х.ISBN: .Шифр: 81.2Яп+74 Х-37.Түлхүүр үг: хэл шинжлэл | боловсрол судлал | заах арга зүй | сургалт | дээд боловсролХэл: Монгол хэл
Жагсаалтанд орсон зүйлс: антропологи
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Диссертаци Диссертаци Эрдэм шинжилгээний фонд
40516 Бэлэн

Дансны дугаар: ГФ-Дис-516

Монгол хэл

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424