Текст томруулах:    
Маргаашийн сэтгүүлчид өнөөдөр бичиж байна (2012-2016 он сэтгүүл зүйн III, олон улсын сэтгүүл зүйн III ангийн оюутнуудын уран бүтээлийн тайлан)


Хэвлэлийн газар: УБ Удам соёл 2015
Шифр: 76.01 М 24.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (9).

Бэлэн (4).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Маргаашийн сэтгүүлчид өнөөдөр бичиж байна (2012-2016 он сэтгүүл зүйн III, олон улсын сэтгүүл зүйн III ангийн оюутнуудын уран бүтээлийн тайлан)
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5050846 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 15:10:18
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5050847 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5050848 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5065011 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 15:10:34
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5065012 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 15:10:31
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5065013 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 15:10:28
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5065014 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 15:10:24
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5065015 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 15:10:22
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5065016 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 15:10:40
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5065017 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 15:10:43
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5065018 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 15:10:37
Эрдэм шинжилгээний фонд
1023275 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1023276 Бэлэн