Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол улсын хөдөөгийн хүн ам зүйд гарч буй өөрчлөлт, нийгэм, эдийн засгийн үр дагавар: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
305015 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй