Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Зайнаас тандан судлал, ГМС-ийг ашиглаж бэлчээрийн менежментийг зөв зүйтэй төлөвлөх нь /Увс аймгийн Давст сумын жишээн дээр/: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил..

Зохиогч: Энхбаяр г.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-ШУС.Гаралтын мэдээ: УБ.:.: 2014.-.Тооны мэдээ: 45 х.Шифр: 26.82 Э-66.Түлхүүр үг: газар зүй | физик газар зүй | зайнаас тандан судлал | газар зүйн мэдээллийн систем | бэлчээрийн менежмент | магистрын дипломын ажил Хэл: Англи хэл дээр,
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: антропологи | Байгаль орчны зайнаас тандан судлал
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
305077 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй.

Дип-5077

Англи хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424