Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Биеийн тамирын онол арга зүй
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014579 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014580 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1015115 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1015116 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1015117 Бэлэн

ЭШФ Б 15115-15117, БУУТ 14579, 14580

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424