Сэтгэл судлал Нэгдүгээр дэвтэр

Зохиогч: Мягмар О.


Гаралтын мэдээ: УБ Ган принт 2013

Шифр: 88.8 М 98.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (6).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Сэтгэл судлал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5050466 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5050467 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5050468 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2016651 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2016652 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2016653 Бэлэн