Англи хэлний сургалтын үр өгөөжийг дээшлүүлэх боломж: : Оюун ухааны цогцолбор онолын жишээн дээр: Боловсрол судлалаар доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл: F143900

Зохиогч: Сувдмаа Гаравчойжилын.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. ХУС


Гаралтын мэдээ: УБ 2014

Шифр: 74.202.4 С 685.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Англи хэлний сургалтын үр өгөөжийг дээшлүүлэх боломж:
Номын сангийн нэр Ангилал Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
Боловсрол, сурган хүмүүжүүлэх ухаан 40497 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй