Багшлахуйн менежмент: Ардчилал, зах зээлийн орчин дахь багшлахуйн онол, практик

Зохиогч: Пүрэвдорж Ч.

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: Улаанбаатар хот Мөнхийн үсэг 2013 он

Шифр: 74.202+74.204 П-91.
Номын сан:
БЭЛАС, ЭБ Төв (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Багшлахуйн менежмент
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
БЭЛАС, ЭБ Төв
92105 Бэлэн
БЭЛАС, ЭБ Төв
92106 Бэлэн