Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Монгол Алтайн нурууны шинэсэн /Larix sibirica Ldb./ ойн өсөлт, бүтээмж, хамгаалал.-. Диссертаци: F621200

Зохиогч: Баттулга П.
Гаралтын мэдээ: УБ..: 2013.-.Тооны мэдээ: 171 хууд.Шифр: 43.4 Б-34.Түлхүүр үг: диссертаци | ой судлал | ойн өсөлт | ой хамгаалал | Монгол Алтайн нурууны шинэсэн ой
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ойн аж ахуй
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим диссертаци Цахим диссертаци Эрдэм шинжилгээний фонд
40485 Бэлэн

Дис-485

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424