Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Байгаль орчны геомэдээллийн атлас.

Зохиогч: .
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Байгаль орчин Аялал жуулчлалын Яам.Гаралтын мэдээ: УБ.: 2010.Тооны мэдээ: 59.Шифр: 26.89(1)я6 Б 17.Түлхүүр үг: атлас | байгаль орчин | геомэдээлэл
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ойн аж ахуй
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Хуулбарын тоо Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8028938 955126 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8028939 955127 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8028940 955128 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2020260 955129 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2020261 955130 Бэлэн

ЭШФ Т 20260, 20261; БУУТ 28938-28940

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424