Байгаль орчны геомэдээллийн атлас

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Байгаль орчин Аялал жуулчлалын Яам


Гаралтын мэдээ: УБ 2010

Шифр: 26.89(1)я6 Б 17.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (5).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Байгаль орчны геомэдээллийн атлас
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8028938 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8028939 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8028940 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2020260 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2020261 Бэлэн