Грани гидрологии


Хэвлэлийн газар: Л Гидрометеоиздат 1987Other title: Facets of Hydrology.
Шифр: 26.222 Г-77.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Грани гидрологии
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
1110941 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй