Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Грани гидрологии.

Гаралтын мэдээ: Л.: Гидрометеоиздат, 1987.Тооны мэдээ: 534.Зэрэгцээ гарчиг: Facets of Hydrology.Шифр: 26.222 Г-77.Түлхүүр үг: гидрология | почвенная гидрология | гидрометрия
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ус судлал
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Хуулбарын тоо Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1110941 952738 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй

ЭШФ Б-10941

Орос хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424