Текст томруулах:    
Эдийн засгийн математик бодлогын хураамж

Зохиогч: Д.Цоодол, Ө.Цэрэн, Л.Өвгөн, Р.Энхбат, Д.Баянжаргал, С.Батбилиг. -- МУИС. Эдийн засгийн сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ 2002
Шифр: 65.9(1)21 Э 19.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (16),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (2),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (12).

Бэлэн (24).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эдийн засгийн математик бодлогын хураамж
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Бизнесийн Сургууль
891423 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891424 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891425 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891426 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891427 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891428 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891429 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891430 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891431 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891432 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891433 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891434 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891435 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891436 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891437 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891438 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5030352 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 18:59:51
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5030354 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 18:59:36
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5030284 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 18:59:47
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5030285 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 18:59:57
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5030286 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 18:59:54
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5030289 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 19:00:06
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5030290 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 19:00:00
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5030292 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5030295 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5030353 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-17 11:11:54
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5030355 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-22 11:58:50
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5030287 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-17 11:11:50
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5030288 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5030291 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-17 11:11:46
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5030293 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5030294 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5030296 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-22 11:58:58
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014792 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014793 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014794 Бэлэн