The IP Multimedia subsystem (IMS): Session Control and Other Network Operations

Зохиогч: Russell T.


Гаралтын мэдээ: NY McGraw-Hill 2008

Шифр: 32.973.202 R-95.
Номын сан:
Гадаад фонд (8).Бэлэн (8).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: The IP Multimedia subsystem (IMS)
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Гадаад фонд
6015789 Бэлэн
Гадаад фонд
6015791 Бэлэн
Гадаад фонд
6015790 Бэлэн
Гадаад фонд
6015788 Бэлэн
Гадаад фонд
6015792 Бэлэн
Гадаад фонд
6015793 Бэлэн
Гадаад фонд
6015786 Бэлэн
Гадаад фонд
6015787 Бэлэн