Core Jini

Зохиогч: Edwards W.K.

Дахин хэвлэлт: 2nd edition
Гаралтын мэдээ: London Prentice Hall 2001

Шифр: 32.973.26-018.2 E-26.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Core Jini
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Гадаад фонд
6015365 Бэлэн