Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Япон-Монгол хэлний хэлцийг орчуулах арга, зарчмын судалгаа /зарим орчуулгын жишээн дээр/.-. Диссертаци. F 220100

Зохиогч: Дэлгэрмаа А.
Гаралтын мэдээ: УБ..: 2011.-.Тооны мэдээ: 146 хууд.Шифр: 81/5Япон/ Д-88.Түлхүүр үг: хэл шинжлэл | япон хэл | монгол хэл | хэлц үг | диссертаци
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: антропологи
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим диссертаци Цахим диссертаци Эрдэм шинжилгээний фонд
40420 Бэлэн

Дис-420

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424