Квант физик-100 (Бичлэгийн дугаар. 9852)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00583 a2200229 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20211228134645.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2000 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.31
Зохиогчийн гурван тэмдэгт К 32
Нэмэлт тусгалт Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.31 К 32
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Квант физик-100
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2000
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 99
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 14502; БУУТ 14263-14280
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг квант физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг эрдэм шинжилгээний хурал
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Date last checked out Ангилал Зүйлийн төрөл Нийт уншлаганд гарсан тоо Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Дансны дугаар
Худалдан авсан2013-11-06Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-282013-11-06 Ном110950-1-1 Байгалийн ухааны уншлагын танхим5008014263
Худалдан авсан2019-02-19Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-28  Ном 10950-1-2 Байгалийн ухааны уншлагын танхим5008014264
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-28  Ном 10950-1-3 Байгалийн ухааны уншлагын танхим5008014265
Худалдан авсан2011-06-30Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-28  Ном 10950-1-4 Байгалийн ухааны уншлагын танхим5008014266
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-28  Ном 10950-1-5 Байгалийн ухааны уншлагын танхим5008014267
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-28  Ном 10950-1-6 Байгалийн ухааны уншлагын танхим5008014268
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-28  Ном 10950-1-7 Байгалийн ухааны уншлагын танхим5008014269
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-28  Ном 10950-1-8 Байгалийн ухааны уншлагын танхим5008014270
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-28  Ном 10950-1-9 Байгалийн ухааны уншлагын танхим5008014271
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-28  Ном 10950-1-10 Байгалийн ухааны уншлагын танхим5008014272
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-28  Ном 10950-1-11 Байгалийн ухааны уншлагын танхим5008014273
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-28  Ном 10950-1-12 Байгалийн ухааны уншлагын танхим5008014274
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-28  Ном 10950-1-13 Байгалийн ухааны уншлагын танхим5008014275
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-28  Ном 10950-1-14 Байгалийн ухааны уншлагын танхим5008014276
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-28  Ном 10950-1-15 Байгалийн ухааны уншлагын танхим5008014277
Худалдан авсан2023-03-14Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-282023-03-14 Ном110950-1-16 Байгалийн ухааны уншлагын танхим5008014278
Худалдан авсан2023-03-14Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-282023-03-14 Ном210950-1-17 Байгалийн ухааны уншлагын танхим5008014279
Худалдан авсан2023-03-14Байгалийн ухааны уншлагын танхим2021-12-282023-03-14 Ном610950-1-18 Байгалийн ухааны уншлагын танхим5008014280
Худалдан авсан2023-11-06Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-302023-10-30 Ном310950-3-1 Эрдэм шинжилгээний фонд5001014502