Дэлхий судлал (Бичлэгийн дугаар. 97705)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01043 a2200289 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220114152358.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 190502b2013 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-99962-1-702-9
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.89(0)я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Б 34
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Батчулуун Е
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.89(0)я73 Б 34
245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Дэлхий судлал
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Ш.Цэгмид, Ш.Шагдар
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 4
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Мөнхийн үсэг
Хэвлэгдсэн он 2013
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 386
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 12889, 16660-16662; БУУТ 22404-22411, 28871-28877
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг газарзүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дэлхий судлал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дэлхийн газарзүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурах бичиг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дэлхий гариг
-- Чулуун мандал
-- Хийн мандал
-- Усан мандал
-- Биосфер
-- Газарзүйн бүрхэвч
-- Орчлон ертөнц, нарны аймаг
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном