Байгаль орчны салбарын дүрэм журмын эмхтгэл (Бичлэгийн дугаар. 97234)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01346nam a22002537a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220208123403.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 130407t2006 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Бусад
ББК ангилал 67.407
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Б 17
Мэдлэгийн ялгаа 67 - Төр эрх, хууль
110 ## - ЭРХЛЭН ГАРГАСАН /БАЙГУУЛЛАГА/
Эрхлэн гаргасан байгууллага Байгаль орчны яам
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 67.407 Б 17
245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Байгаль орчны салбарын дүрэм журмын эмхтгэл
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Ц.Банзрагч
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Ундрага принт
Хэвлэгдсэн он 2006
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 333
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 26804-26805, БУУТ 30240-30242, 30893-30895
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг хууль
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг байгаль орчны дүрэм, журам
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг байгаль хамгаалал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль
-- Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн жилийн ажлыг дүгнэх журам
-- Идэвхтэн байгаль хамгаалагч ажиллуулах, ажлын үр дүнгээр нь урамшуулах журам
-- Ойгоос мод бэлтгэх заавар
-- Ойн цэврэлгэ хийх журам
-- Ойн нөөцийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном