Вертексные алгебры для начинающих (Бичлэгийн дугаар. 93250)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00935nam a22002777a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20180730125026.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 121226t xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - ISBN
ISBN 5940571247
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.14
Зохиогчийн гурван тэмдэгт К-30
Нэмэлт тусгалт Бусад
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Кац В.Г.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.14 К-30
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Вертексные алгебры для начинающих
Оролцогчдын тухай мэдээ Пер.с англ. И.М.Парамоновой
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар М
Хэвлэлийн газар МЦНМО
Хэвлэгдсэн он 2005
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 198
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ С-84915
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Орос хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг математика
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг алгебра
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг локальные поля
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг структурная теория вертексных алгебр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Аксиомы Вайтмана и вертексные алгебры
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Исчисление формальных распределений
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном