Эдийн засгийн математик (Бичлэгийн дугаар. 91951)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01155nam a22003617a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20230817151258.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 121016s2011 mp ||||| |||| 00| 0 eng d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Бусад
ББК ангилал 65.9(1)21
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Б 38
Мэдлэгийн ялгаа 65 - Эдийн засаг
100 ## - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Баянжаргал Д
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 65.9(1)21 Б 38
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Эдийн засгийн математик
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 2
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Бишрэлт тэнгэр
Хэвлэгдсэн он 2011
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 303
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар БС 7851-7880
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Эдийн засгийн математик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Математик анализ
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Шугаман алгебр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Хавтгайн аналитик геометр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геометр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Эдийн засаг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Шугаман алгебр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хавтгайн аналитик геометр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Огторгуйн аналитик
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Математик анализ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Интеграл тоолол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Олон хувьсагчийн функц
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Date last checked out Ангилал Зүйлийн төрөл Нийт уншлаганд гарсан тоо Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Дансны дугаар
Худалдан авсан2017-11-17Бизнесийн Сургууль2012-10-162017-11-07 Ном232012-5766503 Бизнесийн Сургууль10000897851
Худалдан авсан2013-10-23Бизнесийн Сургууль2012-10-162013-10-22 Ном182012-5766504 Бизнесийн Сургууль10000897852
Худалдан авсан2013-09-23Бизнесийн Сургууль2012-10-162013-09-20 Ном232012-5766505 Бизнесийн Сургууль10000897853
Худалдан авсан2013-06-04Бизнесийн Сургууль2012-10-162013-06-03 Ном172012-5766506 Бизнесийн Сургууль10000897854
Худалдан авсан2014-01-03Бизнесийн Сургууль2012-10-162014-01-02 Ном252012-5766507 Бизнесийн Сургууль10000897855
Худалдан авсан2013-06-04Бизнесийн Сургууль2012-10-162012-12-27 Ном72012-5766508 Бизнесийн Сургууль10000897856
Худалдан авсан2013-06-04Бизнесийн Сургууль2012-10-162013-06-03 Ном252012-5766509 Бизнесийн Сургууль10000897857
Худалдан авсан2012-12-27Бизнесийн Сургууль2012-10-162012-12-26 Ном112012-5766510 Бизнесийн Сургууль10000897858
Худалдан авсан2014-01-03Бизнесийн Сургууль2012-10-162014-01-02 Ном292012-5766511 Бизнесийн Сургууль10000897859
Худалдан авсан2012-12-27Бизнесийн Сургууль2012-10-162012-12-25 Ном112012-5766512 Бизнесийн Сургууль10000897860
Худалдан авсан2013-06-04Бизнесийн Сургууль2012-10-162013-06-03 Ном142012-5766513 Бизнесийн Сургууль10000897861
Худалдан авсан2014-01-03Бизнесийн Сургууль2012-10-162014-01-02 Ном152012-5766514 Бизнесийн Сургууль10000897862
Худалдан авсан2014-01-03Бизнесийн Сургууль2012-10-162013-11-15 Ном102012-5766515 Бизнесийн Сургууль10000897863
Худалдан авсан2013-06-04Бизнесийн Сургууль2012-10-162013-06-03 Ном62012-5766516 Бизнесийн Сургууль10000897864
Худалдан авсан2015-03-30Бизнесийн Сургууль2012-10-162015-03-27 Ном42012-5766517 Бизнесийн Сургууль10000897865
Худалдан авсан2014-10-28Бизнесийн Сургууль2012-10-162014-10-24 Ном302012-5766518 Бизнесийн Сургууль10000897866
Худалдан авсан2013-10-23Бизнесийн Сургууль2012-10-162013-10-22 Ном302012-5766519 Бизнесийн Сургууль10000897867
Худалдан авсан2013-06-04Бизнесийн Сургууль2012-10-162013-03-10 Ном252012-5766520 Бизнесийн Сургууль10000897868
Худалдан авсан2013-09-20Бизнесийн Сургууль2012-10-162013-09-16 Ном92012-5766521 Бизнесийн Сургууль10000897869
Худалдан авсан2015-04-10Бизнесийн Сургууль2012-10-162015-04-09 Ном262012-5766522 Бизнесийн Сургууль10000897870
Худалдан авсан2015-03-30Бизнесийн Сургууль2012-10-162015-03-26 Ном152012-5766523 Бизнесийн Сургууль10000897871
Худалдан авсан2016-10-27Бизнесийн Сургууль2012-10-162016-10-26 Ном352012-5766524 Бизнесийн Сургууль10000897872
Худалдан авсан2014-01-03Бизнесийн Сургууль2012-10-162014-01-02 Ном232012-5766525 Бизнесийн Сургууль10000897873
Худалдан авсан2012-12-25Бизнесийн Сургууль2012-10-162012-12-24 Ном82012-5766526 Бизнесийн Сургууль10000897874
Худалдан авсан2015-03-16Бизнесийн Сургууль2012-10-162015-03-16 Ном92012-5766527 Бизнесийн Сургууль10000897875
Худалдан авсан2014-12-17Бизнесийн Сургууль2012-10-162014-12-17 Ном412012-5766528 Бизнесийн Сургууль10000897876
Худалдан авсан2015-03-05Бизнесийн Сургууль2012-10-162015-02-26 Ном332012-5766529 Бизнесийн Сургууль10000897877
Худалдан авсан2015-04-06Бизнесийн Сургууль2012-10-162015-04-06 Ном462012-5766530 Бизнесийн Сургууль10000897878
Худалдан авсан2015-10-05Бизнесийн Сургууль2012-10-162015-10-02 Ном312012-5766531 Бизнесийн Сургууль10000897879
Худалдан авсан2014-11-17Бизнесийн Сургууль2012-10-162014-11-14 Ном152012-5766532 Бизнесийн Сургууль10000897880