Эрдэм шинжилгээ заах аргын бичиг (Бичлэгийн дугаар. 9105)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00706 a2200241 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220217161915.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1970 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 72
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Э 73
Нэмэлт тусгалт Эрдэм шинжилгээний ажлын эмхэтгэл
Мэдлэгийн ялгаа 72 - Шинжлэх ухаан
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 72 Э 73
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Эрдэм шинжилгээ заах аргын бичиг
Бага гарчгийн мэдээ УБДС:
Ботийн дугаар №1(7)
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар УХГ
Хэвлэгдсэн он 1970
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 171
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 7525, 7526, НХУУТ 5700
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг ЭШБ
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг заах арга зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дунд сургуулийн заах арга
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физик заах арга зүй
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном