Ази Африкийн орнуудын түүх (Бичлэгийн дугаар. 88782)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01258nam a22002897a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220916145336.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 120329t2012 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-99929-996-5-9
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Баримт бичгийн эмхэтгэл
ББК ангилал 63.3(0)5
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Ч 89
Мэдлэгийн ялгаа 63 - Түүх
100 ## - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Чулуунбаатар Л
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 63.3(0)5 Ч 89
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Ази Африкийн орнуудын түүх
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар МУИС-ийн хэвлэх
Хэвлэгдсэн он 2012
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 218
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 15157-15159, НХУУТ 46557-46563, 62061-62160
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг түүх
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дэлхийн түүх
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурах бичиг
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Африкийн орон
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Азийн орон
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Шинэ үеийн Ази Африкийн орнуудын түүх
-- Зөрчил тэмцэл гүнзгийрсэн түүхэн цаг үеийг эргэцүүлэхүй
-- Түүхийн буурал үеэс улбаалсан түүхэн сургамжаас ухаарахуй
-- Ойрхи үеийн Ази Африкийн орнуудын түүх
-- Өөрчлөлт шинэчлэлтийг эрчимтэй өрнүүлэхүй
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Ангилал Date last checked out Зүйлийн төрөл Нийт уншлаганд гарсан тоо Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Хуучин сургууль Дансны дугаар
Худалдан авсан2019-12-20Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2012-03-29 2019-12-20Ном802012-550471 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000 5046557
Худалдан авсан2023-12-04Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2012-03-29 2023-12-04Ном1122012-550472 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000 5046558
Худалдан авсан2022-11-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2012-03-29 2022-11-14Ном822012-550473 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000 5046559
Худалдан авсан2019-01-23Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2012-03-29 2014-12-31Ном92012-550474 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000 5046560
Худалдан авсан2023-11-01Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2012-03-29 2023-11-01Ном942012-550475 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000 5046561
Худалдан авсан2019-01-23Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2012-03-29 2015-05-13Ном72012-550476 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000 5046562
Худалдан авсан2022-11-21Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2012-03-29 2022-11-21Ном862012-550477 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000 5046563
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24556 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062061
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24557 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062062
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24558 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062063
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24559 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062064
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24560 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062065
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24561 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062066
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24562 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062067
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24563 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062068
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24564 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062069
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24565 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062070
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24566 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062071
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24567 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062072
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24568 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062073
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24569 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062074
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24570 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062075
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24571 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062076
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24572 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062077
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24573 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062078
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24574 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062079
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24575 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062080
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24576 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062081
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24577 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062082
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24578 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062083
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24579 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062084
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24580 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062085
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24581 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062086
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24582 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062087
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24583 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062088
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24584 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062089
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24585 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062090
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24586 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062091
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24587 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062092
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24588 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062093
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24589 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062094
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24590 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062095
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24591 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062096
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24592 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062097
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24593 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062098
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24594 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062099
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24595 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062100
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24596 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062101
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24597 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062102
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24598 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062103
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24599 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062104
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24600 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062105
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24601 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062106
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24602 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062107
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24603 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062108
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24604 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062109
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24605 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062110
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24606 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062111
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24607 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062112
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24608 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062113
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24609 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062114
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24610 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062115
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24611 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062116
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24612 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062117
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24613 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062118
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24614 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062119
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24615 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062120
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24616 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062121
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24617 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062122
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24618 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062123
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24619 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062124
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24620 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062125
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24621 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062126
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24622 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062127
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24623 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062128
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24624 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062129
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24625 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062130
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24626 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062131
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24627 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062132
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24628 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062133
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24629 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062134
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24630 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062135
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24631 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062136
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24632 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062137
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24633 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062138
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24634 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062139
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24635 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062140
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24636 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062141
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24637 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062142
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24638 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062143
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24639 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062144
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24640 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062145
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24641 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062146
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24642 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062147
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24643 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062148
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24644 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062149
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24645 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062150
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24646 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062151
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24647 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062152
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24648 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062153
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24649 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062154
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24650 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062155
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24651 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062156
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24652 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062157
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24653 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062158
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24654 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062159
Шилжүүлэг2019-02-14Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим2022-09-16  Ном 2017-24655 Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим10000ШУС (НУС) Монгол5062160
Худалдан авсан2013-12-27Эрдэм шинжилгээний фонд2021-10-05 2013-12-19Ном12012-550468 Эрдэм шинжилгээний фонд10000 2015157
Худалдан авсан2019-12-03Эрдэм шинжилгээний фонд2021-10-05 2019-12-02Ном12012-550469 Эрдэм шинжилгээний фонд10000 2015158
Худалдан авсан2012-03-29Эрдэм шинжилгээний фонд2021-10-05  Ном 2012-550470 Эрдэм шинжилгээний фонд10000 2015159