Текст томруулах:    
Гидрология суши и речной сток (Бичлэгийн дугаар. 87457)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01052 a2200313 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20180731111022.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.22
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Ч-34
Нэмэлт тусгалт Бусад
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Чеботарев А.И
110 ## - ЭРХЛЭН ГАРГАСАН /БАЙГУУЛЛАГА/
Эрхлэн гаргасан байгууллага Совете Министров СССР
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.22 Ч-34
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Гидрология суши и речной сток
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. В.В.Уханов
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Л
Хэвлэлийн газар Гидрометеорологическое
Хэвлэгдсэн он 1950
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 340
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ С-87719
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Орос хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг гидрология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг вода
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг реки
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг озера
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг болота
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг ледники
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Вода, ее распространение и круговорот в природе
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Основные климатические факторы круговорота воды
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Расчеты речного стока
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Ангилал Зүйлийн төрөл Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Нийтийн тэмдэглэл Хуучин сургууль Дансны дугаар
Шилжүүлэг2011-09-16Эрдэм шинжилгээний фонд2015-09-08 Ном2015-1396754193 Эрдэм шинжилгээний фонд1500.00Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүйБУС (ГГС) Орос1587719