Европа в меняющемся мире (Бичлэгийн дугаар. 87024)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00332 a2200133 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
020 ## - ISBN
ISBN 5877590162
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 65
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Е-24
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 65/Е-24
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Европа в меняющемся мире
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэгдсэн он 1995
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 55
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Европа