Общественные потребности, система образования, молодежь (Бичлэгийн дугаар. 83610)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01240 a2200217 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
020 ## - ISBN
ISBN 5250006116
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 74.04/2/
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Р-90
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Руткевич М.Н.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 74.04/2//Р-90
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Общественные потребности, система образования, молодежь
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Полит. издат
Хэвлэгдсэн он 1988
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 224
510 ## - CITATION/REFERENCES NOTE
Name of source система образования и ее место и жизни социалистического общества
-- потребности общества и система образования
-- молодежь планы жизнеусройства
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг народное образование
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг педагогика
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг потребности общества
700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Рубина Л.Я.
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг система образования и ее место и жизни социалистического общества
-- потребности общества и система образования
-- молодежь планы жизнеусройства