Горизонты XX века (Бичлэгийн дугаар. 82322)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00934 a2200205 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 15.5
Зохиогчийн гурван тэмдэгт К-71
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Косолапов В.В.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 15.5/К-71
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Горизонты XX века
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Молодая гвардия
Хэвлэгдсэн он 1973
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 224
510 ## - CITATION/REFERENCES NOTE
Name of source капитализм в Музее древностей
-- станет ли марс, бог войны, безработным?
-- люди и звездные дали
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг марксистка-ленинское учения
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг научный коммунизм
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг антикоммунизм
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг капитализм в Музее древностей
-- станет ли марс, бог войны, безработным?
-- люди и звездные дали