О статистике стачек в России (Бичлэгийн дугаар. 80411)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00549 a2200181 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 11.56
Зохиогчийн гурван тэмдэгт О-11
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Ленин В.И.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 11.56/О-11
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр О статистике стачек в России
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Полит. издат
Хэвлэгдсэн он 1984
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 30
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг произведения В.И.Ленин
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг статистика
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг экономика