Переписка членов семьи Маркса с русскими политическими деятелями. (Бичлэгийн дугаар. 70855)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00581 a2200181 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 63.3(0)
Зохиогчийн гурван тэмдэгт П-27
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 63.3(0)/П-27
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Переписка членов семьи Маркса с русскими политическими деятелями.
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Полит. издат
Хэвлэгдсэн он 1974
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 190
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг история
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг К. Маркс
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Ф.Энгельс
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сборник