Конец третьего рейха (Бичлэгийн дугаар. 70563)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00733 a2200193 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 63.3(2)722.78
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Ч-87
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Чуйков В.И.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 63.3(2)722.78/Ч-87
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Конец третьего рейха
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Советская Россия
Хэвлэгдсэн он 1973
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 300
510 ## - CITATION/REFERENCES NOTE
Name of source новая задача
-- висла
-- визит кребса
-- Берлинский первомай
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг история
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Сталинград
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг новая задача
-- висла
-- визит кребса
-- Берлинский первомай