Под небом испании (Бичлэгийн дугаар. 70456)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01100 a2200193 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 63.3/4Ис/
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Р-60
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Родимцев А.И.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 63.3/4Ис//Р-60
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Под небом испании
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Советская Россия
Хэвлэгдсэн он 1968
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 322
510 ## - CITATION/REFERENCES NOTE
Name of source Путь до Мадрида. Дед и внук. Немного истории. Аранхуэс в развалинах. Первая бомбежка
-- Майор Черняк в Мадриде Рыбалка. Четыре встречи с Рубеном Руисом Ибаррури.
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг история
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Испания
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Путь до Мадрида. Дед и внук. Немного истории. Аранхуэс в развалинах. Первая бомбежка
-- Майор Черняк в Мадриде Рыбалка. Четыре встречи с Рубеном Руисом Ибаррури.