Новейшая история (1917-1939). Учебное пособие для девятого класса средней школы (Бичлэгийн дугаар. 69905)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01078 a2200229 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 63.3(0)6
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Н-72
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Кузьмичев ПМ.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 63.3(0)6/Н-72
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Новейшая история (1917-1939). Учебное пособие для девятого класса средней школы
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Просвещение
Хэвлэгдсэн он 1973
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 109
510 ## - CITATION/REFERENCES NOTE
Name of source капиталистический мир на первом этапе общего кризиса капитализма
-- зарубежные страны в 1924-1939 гг
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг история
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг новейшая история
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник
700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Левин Г.Р.
700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Орлов ВА. т др
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг капиталистический мир на первом этапе общего кризиса капитализма
-- зарубежные страны в 1924-1939 гг