Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка. 1917-1939 (Бичлэгийн дугаар. 69336)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00666 a2200205 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 63.3/0/6
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Н-72
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 63.3/0/6/Н-72
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка. 1917-1939
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Просвещение
Хэвлэгдсэн он 1975
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 366
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг история
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг новейшая история
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг зарубежные страны
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Европа
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Америка
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник