Река Дунай (Бичлэгийн дугаар. 68065)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00928 a2200229 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.89/4/
Зохиогчийн гурван тэмдэгт В-12
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Вагин Н.Ф.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.89/4//В-12
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Река Дунай
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Гидрометеорологическое изд-во
Хэвлэгдсэн он 1960
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 99
510 ## - CITATION/REFERENCES NOTE
Name of source История исследования реки
-- Природа бассейна
-- Путь Дуная
-- Ледовые явления
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг география
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг география СССР
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг водная артерия
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг река Дунай
700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Карминский М.С.
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг История исследования реки
-- Природа бассейна
-- Путь Дуная
-- Ледовые явления