Геодезия/ (Бичлэгийн дугаар. 67972)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00851 a2200193 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.1
Зохиогчийн гурван тэмдэгт С-79
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Степанов Н.Н.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.1/С-79
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Геодезия/
Оролцогчдын тухай мэдээ Редактор Коршак Ф.А.;
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Гидрометеорологическое изд-во
Хэвлэгдсэн он 1954
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 343
510 ## - CITATION/REFERENCES NOTE
Name of source план и карта
-- части угломерных геодезических инструментов
-- теодолитная съемка
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геодезия
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг план и карта
-- части угломерных геодезических инструментов
-- теодолитная съемка