Доклад о революции 1905 года (Бичлэгийн дугаар. 67390)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00548 a2200169 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 11.56
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Д-63
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Ленин В.И.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 11.56/Д-63
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Доклад о революции 1905 года
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Полит. издат
Хэвлэгдсэн он 1982
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 23
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг произведения В.И.Ленина
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг отдельные произведения В.И.Ленина