Пароль Dum spiro... (Бичлэгийн дугаар. 62783)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00621 a2200193 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 63.3(2)722
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Б-48
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Березняк Е.С.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 63.3(2)722/Б-48
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Пароль Dum spiro...
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Полит. издат
Хэвлэгдсэн он 1987
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 239
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг история
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг период Великой Отечественной войны
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг советская разведгруппа
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг пароль