Лунные ритмы (Бичлэгийн дугаар. 61437)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00573 a2200193 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 91
Зохиогчийн гурван тэмдэгт А-58
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Альтшулер В.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 91/А-58
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Лунные ритмы
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Гидрометеорологическое изд-во
Хэвлэгдсэн он 1971
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 256
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар Данасны дугаар: С-35583
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг география
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг природные явления
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг путь луны
700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Гурвич В.