Экономическая география зарубежных стран: Учебник для 9 класса средней школы (Бичлэгийн дугаар. 49219)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00741 a2200205 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 65.04
Зохиогчийн гурван тэмдэгт В-54
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Витвер И. А.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 65.04/В-54
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Экономическая география зарубежных стран: Учебник для 9 класса средней школы
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 13
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Учпедгиз
Хэвлэгдсэн он 1952
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 383
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг экономика
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг экономическая география зарубежных стран
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Европа
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник для средней школы