Актуальные вопросы идеологической работы КПСС (Бичлэгийн дугаар. 45624)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00625 a2200193 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 66.61(2)8
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Б-87
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Брежнев Л. И.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 66.61(2)8/Б-87
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Актуальные вопросы идеологической работы КПСС
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 2
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Полит. издат
Хэвлэгдсэн он 1979
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 591
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг произведения Л. И. Брежнева
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг партийная работа
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг КПСС