Владимир Ильич Ленин: Биографическая хроника: Том 7 (Бичлэгийн дугаар. 45374)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00553 a2200169 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 13.5я1
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Л-45
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 13.5я1/Л-45
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Владимир Ильич Ленин: Биографическая хроника: Том 7
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Полит. издат
Хэвлэгдсэн он 1976
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 700
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг ленинизм
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг биография
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг биографическая хроника