Беседа по душам (Бичлэгийн дугаар. 44859)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00533 a2200181 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 86.3
Зохиогчийн гурван тэмдэгт М-91
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Мурашова В.И.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 86.3/М-91
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Беседа по душам
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Полит. издат
Хэвлэгдсэн он 1977
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 63
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг религия
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг атеистическое воспитание
700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Хмельницкая А.П.