Труд становится потребностью (Бичлэгийн дугаар. 44160)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00602 a2200181 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 66.017.85
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Л-36
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Левин Э.А.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 66.017.85/Л-36
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Труд становится потребностью
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Полит. издат
Хэвлэгдсэн он 1963
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 63
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг политика
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг политическая экономия
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг воспитание коммунистическые отношения