VII съезд Польской объединенной рабочей партии (Бичлэгийн дугаар. 43318)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00603 a2200181 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 66.61(4П)
Зохиогчийн гурван тэмдэгт П-53
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 66.61(4П)/П-53
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр VII съезд Польской объединенной рабочей партии
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Полит. издат
Хэвлэгдсэн он 1976
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 256
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг политика
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг политические партии
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг политическая партия Польша
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Польш