Сионизм: Идеология и политика (Бичлэгийн дугаар. 42986)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00595 a2200193 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 87.3+66.01
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Е-25
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Евсеев Е.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 87.3+66.01/Е-25
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Сионизм: Идеология и политика
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Московский рабочий
Хэвлэгдсэн он 1971
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 111
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг философия
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сионизм
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг идеалогия
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг политика
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг антикоммунизм