Атеизм и религия: Вопросы и ответы 1988/ (Бичлэгийн дугаар. 42978)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00656 a2200181 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
020 ## - ISBN
ISBN 5250005829
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 86
Зохиогчийн гурван тэмдэгт А-92
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 86/А-92
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Атеизм и религия: Вопросы и ответы 1988/
Оролцогчдын тухай мэдээ Редактор Степанов Ю.В.;
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Полит. издат
Хэвлэгдсэн он 1988
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 207
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг религия
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг история религии и атеизма
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг закон и религия
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг атеистическое воспитание