Антикоммунистическая сущность бухжуазной марксологии/ (Бичлэгийн дугаар. 42958)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00728 a2200193 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 66.019
Зохиогчийн гурван тэмдэгт К-93
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Королько В.Г.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 66.019/К-93
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Антикоммунистическая сущность бухжуазной марксологии/
Оролцогчдын тухай мэдээ Редактор Васильченко С.А.;
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Вища школа
Хэвлэгдсэн он 1987
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 126
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар Даэнсны дугаар: М-3274-3275
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг идеологическая борьба
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг социалистический образ
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг жизни
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг буржуазная идеология
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Ангилал Зүйлийн төрөл Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Дансны дугаар
Худалдан авсан2011-09-16Эрдэм шинжилгээний фонд2011-09-16 Ном31320-3-1 Эрдэм шинжилгээний фонд350.00193274
Худалдан авсан2011-09-16Эрдэм шинжилгээний фонд2011-09-16 Ном31320-3-2 Эрдэм шинжилгээний фонд350.00193275