О социальной справедливости (Бичлэгийн дугаар. 42937)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00627 a2200193 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 11
Зохиогчийн гурван тэмдэгт О-11
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Маркс К.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 11/О-11
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр О социальной справедливости
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Полит. издат
Хэвлэгдсэн он 1987
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 303
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг произведения К.Маркса
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг социальная справедливость
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг произведения В.И.Ленина
700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Энгельс Ф