Главный геолог/ (Бичлэгийн дугаар. 41604)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00624 a2200193 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 66.3(2)6
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Н-50
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Лилия Неменова
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 66.3(2)6/Н-50
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Главный геолог/
Оролцогчдын тухай мэдээ Редактор Сконечная А.Д.;
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Советская Россия
Хэвлэгдсэн он 1975
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 224
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геолог
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Эрвье Ю.Г.
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг автобиография
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Советская образ жизни